Udarbejdelse af DSPaM’s nye visionspapir med udgangspunkt i det engelske Action Plan fra Cicely Saunders International

DSPaM’s bestyrelse vil gerne takke for de gode diskussioner og engagement omkring første spæde udkast til ’vision/manifest’ (navnet er jo ikke fastlagt) ved årsmødet i maj og ikke mindst for de mange skriftlige kommentarer. Der er meget at gå videre med.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal styre processen, og som refererer til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen
Kristoffer Marså (marsaa@dadlnet.dk)
Emma Helledie
Torben Strodl Andersen
Tina Bøgelund Kristensen
Lise Nottelmann
Mogens Grønvold
Per Sjøgren
Mette Neergaard

Processen bliver nu således at alle kommentarer, som er modtaget fra årsmødet, bliver gennemarbejdet. Hvis der er nogen som har yderligere kommentarer siden årsmødet, så vil de blive modtaget med stor taknemmelighed ved at skrive til Kristoffer Marså.

Når en ny udgave af det kommende danske dokument foreligger, vil det sendes ud til selskabets medlemmer for at gennemføre modificeret Delphi metode. Dette betyder at de udsagn, som der opnår 70% eller mere enighed om vil blive vedtaget, herunder også navnet på vores dokument.

De udsagn som ikke opnår denne enighed, vil blive justeret efter de kommentarer, som kan skrives i forbindelse med første runde.

Herefter sendes udgave 2 ud til vurdering hos medlemmerne. Afhængigt af enighed og kommentarer kan der blive tale om en 3. udgave.

Derefter vil vi som forening stå med et endeligt dokument.

Der vil derefter blive udgivet en videnskabelig artikel om processen, hvori det endelige resultat og forskellene mellem den engelske og danske udgave vil blive diskuteret.

Pva/DSPaM, Kristoffer Marså