Bestyrelsen

Emma Helledie

FORMAND

Emma Helledie

Afdelingslæge
Enhed for Lindrende Behandling
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital

 Emma.helledie@rm.dk

DSPaM - Anette Hygum

NÆSTFORMAND

Anette Hygum

Overlæge, MHM
Sygehus Lillebælt
Vejle Sygehus
Palliativt Team, Onkologisk Afdeling Vejle

 anette.hygum@rsyd.dk

Marie Pank

SEKRETÆR

Marie Thue Pank

Afdelingslæge
Team for Lindrende behandling
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

mtp@rn.dk

henrik

KASSERER

Henrik Anker Nielsen

Overlæge
Sankt Lukas Hospice

 heni@sanktlukas.dk

Merete Paludan

BESTYRELSESMEDLEM

Merete Paludan

Ledende overlæge
Palliativ Afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
2400 København NV

merete.paludan@regionh.dk

Torben Strodl Andersen

BESTYRELSESMEDLEM

Torben Strodl Andersen

Overlæge
Palliativ Enhed
Onkologisk Afdeling R
Odense Universitetshospital
5000 Odense C.

strodl@rsyd.dk

DSPaM - Farah Boota

BESTYRELSESMEDLEM og SoMe ansvarlig

Farah Choudary Boota

Overlæge
Palliativt Team
Hvidovre Hospital

farahboota@hotmail.com

MG

MØDERET VED BESTYRELSESMØDER

Mogens Grønvold

Professor, overlæge, dr.med.
Københavns Universitet
CSS, Øster Farimagsgade 5
1014 København K

 mold@sund.ku.dk

Palliativ Forskningsenhed
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
2400 København NV

 Mogens.Groenvold@regionh.dk

Mette.A.N.

MØDERET VED BESTYRELSESMØDER

Mette Asbjørn Neergaard

Professor, Overlæge, PhD
Enhed for Lindrende Behandling & Børn og Unge Team for Lindrende Behandling
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

 mettneer@rm.dk

Web: https://pure.au.dk/portal/da/mettneer@rm.dk

Ann-Dorthe Zwisler

MØDERET VED BESTYRELSESMØDER

Ann-Dorthe Zwisler

Klinisk professor i rehabilitering og palliation og overlæge med speciale i hjertesygdomme, ph.d., exam.art.

ann.dorthe.zwisler@regionh.dk

DSPaM - Lise Nottelmann

MØDERET VED BESTYRELSESMØDER

Lise Nottelmann

Fraktionen af Yngre Læger, FYP

lnottelmann@hotmail.com