Lægelige professorer i palliativ medicin

MG

MØDERET VED BESTYRELSESMØDER

Mogens Grønvold

Professor, overlæge, dr.med.
Københavns Universitet
CSS, Øster Farimagsgade 5
1014 København K

 mold@sund.ku.dk

Palliativ Forskningsenhed
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
2400 København NV

 Mogens.Groenvold@regionh.dk

Mette.A.N.

MØDERET VED BESTYRELSESMØDER

Mette Asbjørn Neergaard

Professor, Overlæge, PhD
Enhed for Lindrende Behandling & Børn og Unge Team for Lindrende Behandling
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

 mettneer@rm.dk

Web: http://pure.au.dk/portal/da/mettneer@rm.dk