Palliative vagtordninger

Her finder du en oversigt over de nuværende vagtordninger samt kontakt informationer – oversigten er senest revideret i 2019, og der arbejdes aktuelt på en opdatering..

Vagtordninger i den specialiserede palliative indsats

DSPaM udgav i 2010 en anbefaling vedrørende oprettelse af palliative vagtordninger, senest revideret i 2013. Vi er endnu langt fra at være i mål.

Nuværende status, April 2016: – (ajourført for Region Sjælland, april 2019):

Region Hovedstaden

Etableret 1.januar 2017. Dækker hverdage 8-23 og weekend/helligdage 8-20 på tlf. 3869 2025.
Vagtordningen fungerer som en frivillig konsulentordning, og er organisatorisk placeret på Bispebjerg Hospital, der har det koordinerende/administrative ansvar.
Den er organiseret som en rådgivende ”læge til læge” ordning, hvor læger fra det basale niveau kan kontakte en specialist. Der er ikke mulighed for fremmøde.
Vagterne varetages af speciallæger fra de 5 palliative enheder i Region Hovedstaden. 7 overlæger dækker vagterne. Aflønningen sker efter en regional aftale mellem Region Hovedstaden og FAS.

Kontaktperson: Overlæge Jette Pærregaard:  jette.paerregaard.01@regionh.dk

Region Sjælland (opdateret april 2019)

Lægebetjent, alle ugens dage 24/7.
Vedr. patienter, der er tilknyttet enten palliativt team, hospice eller palliativt
sengeafsnit:
Sygeplejersker på palliativ afdeling, hospices eller hjemmesygeplejerske kontakter vagtordningen.
Vedr. patienter på sygehuse: Læger kan kontakte vagtordningen.
Lægevagten kan kontakte ordningen
Rådgivende. Der er ikke mulighed for fremmøde.
Der er 5 overlæger i ordningen
Honoreres som beredskabsvagt

Kontakt: Birgit Åbom – bimaa@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark (opdateret 30.06.2017)

Vagtordningen i specialiseret palliativt regi i region Syddanmark varetages af speciallægerne ansat i palliativ enhed ved onkologisk afdeling R OUH.

Overenskomstmæssigt er det en beredskabsvagt. De faktiske timer med aktiv tjeneste afspadseres som udgangspunkt. Vagterne fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem de 8 overlæger og afdelingslæger i blokke af 2-5 dage. Vagten dækker læge-til-lægekontakt for alle patienter i regionen. Der er efter lægens vurdering mulighed for fremmøde på Hospice Fyn, Hospice Sydfyn og på sengeafsnit RP (specialiseret palliativt sengeafsnit 11 senge) på OUH. Vagten dækker fra 01.04.16 også Hospice Sønderjylland. Her er der ikke mulighed for fremmøde.

Kontaktperson Mette Kelstrup Hallas mette.hallas@rsyd.dk

Region Midtjylland

Vagtordningen blev etableret i 2013 med to beredskabsvagter, som dækkede hele regionen. Fra 1. januar 2015 blev vagtordningen indskrænket, da den var for dyr, således at der siden da kun er én vagt mandag – torsdag, mens vagten fortsat er delt på to beredskabsvagter fredag – søndag og på helligdage.
Bagvagter på hospitalerne, vagtlæger og sygeplejersker på hospices kan kontakte vagten.

Vagtordningen fungerer som en frivillig konsulentordning, hvor overlæger ansat i de palliative teams i regionen kan deltage. I ”Nordvagten” deltager fire overlæger, i ”Sydvagten” ligeledes fire overlæger. Der er mulighed for at give fremmøde i vagten.
Aftalen er godkendt af FAS.

Kontaktperson Bodil Abild Jespersen bojesp@rm.dk

Region Nord

Siden 1. august 2015 har vi haft en vagtordning.
Den dækkes af 4 overlæger – 1 i Farsø, 1 i Vendsyssel, 2 i Aalborg. Heraf er 3 fagområdespecialister, og én er i gang med uddannelsen.
I dagarbejdstid kan alle læger kontakte det lokale team + hjemmesygeplejerske vedr. tilknyttede ptt.
I vagttid kan den palliative vagt kontaktes af bagvagter på sygehusene, vagtlæger/egen læge og sygeplejersker ved palliativt sengeafsnit i Farsø og hospices i Frederikshavn og Aalborg
Således ingen aftale om fremmøde.
Thisted sygehus er ikke en del af det specialiserede palliative tilbud. Ovenfor anførte læger kan naturligvis kontakte vagten.

Kontaktperson Helle Bjørn Larsen hlb@rn.dk

Udover de ovenfor skitserede regionale vagtordninger har enkelte hospices særlige vagtordninger, som ikke er beskrevet her.