Børnepalliation

Organiseringen af de fem regionale børnepalliative teams (Juni 2017)

Region Hovedstaden:

Palliativt Team for Børn og Unge (PABU) i Region Hovedstaden åbnede 1. juni 2016.
Palliativt Team for Børn og Unge organiseres på Rigshospitalet og refererer til en styregruppe under Rigshospitalets direktion. Teamet er et tilbud til alle børn og unge under 18 år med en livstruende eller livsbegrænsende sygdom i Region Hovedstaden. Teamet sikre et tæt samarbejde med Region Sjælland, da Rigshospitalet varetager de højtspecialiserede funktioner for alvorligt syge børn og unge for hele Region Sjælland. (5) Teamet har et samarbejde med specialiserede palliative team for voksne på Rigshospitalet for at sikre transitionen for de unge voksne patienter med en livstruende eller livsbegrænsende sygdom. Teamet udgøres af 1 børnelæge og to børnesygeplejersker (fuldtid), børnesmertesygeplejeske (deltid) og børnesmertelæge (10 timer/uge), psykolog (80/20% fordelt mellem PABU og Palliativt Afsnit, Rigshospitalet), socialrådgiver (10 timer/uge), samt samarbejde med hospitalspræst.
I henhold til internationale standarder for pædiatrisk palliation har teamet døgndækkende telefonisk rådgivning, som foreløbig er en forsøgsordning. Fremadrette vil døgndækkende telefonisk rådgivning stille ekstra krav til planlægning og økonomi for alle fem regionale teams.

Region Syddanmark:

Palliativt Pædiatrisk Team i Region Syddanmark åbnede 1. april 2016.  Teamet er et udgående tilbud om specialiseret palliativ indsats, støtte og rådgivning til familier i Region Syddanmark med et barn eller unge i alderen 0 – 17 år med livstruende eller livsbegrænsende sygdom. Som følge af Samarbejdsaftale mellem landets børneonkologiske afdelinger og Specialevejledningen for pædiatri har teamet et samarbejde med Børneonkologisk Afdeling, Rigshospitalet og Børneafdelingen, Skejby Sygehus. Teamet udgøres af palliationslæge (deltid), to børnesygeplejersker (deltid), socialrådgiver (deltid), psykolog (deltid) og en præst (10 timer/uge). Teamet har funktion i dagtid på hverdage. I den resterende tid har pædiatrisk bagvagt på H.C Andersen Børnehospital behandlingsansvar.

Region Midtjylland:

Børnepalliativt Team i Region Midtjylland åbnede 1. april 2016.  Organisatorisk er teamet oprettet som et samarbejde mellem Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital (AUH) og Det Palliative Team (AUH). Teamet udgøres af to børnesygeplejersker, AUH (i alt 40 timer/uge), tre overlæger, Det Palliative team, AUH (i alt 18,5 timer/uge), tre overlæger, Børneafdelingen, AUH (i alt 18,5 timer/uge) (effektueret december 2016), en fysioterapeut fra Det Palliative Team, AUH (i alt 18,5 timer/uge), en psykolog fra Det Palliative team, AUH (i alt 25 timer/uge), en socialrådgiver fra Det Palliative team, AUH (i alt 18,5 timer/uge) og en sekretær fra Børneafdelingen, AUH (i alt 9 timer/uge). boernepalliativt.team@auh.rm.dk

Region Sjælland:

Regional Pædiatrisk Palliativ Enhed åbnede 1. juni 2017. Teamet organiseres på Pædiatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Teamet udgøres af to børnesygeplejersker ( i alt 60 timer/uge) og en overlæge (fuldtid).

Region Nordjylland:

Mangler beskrivelse

 

Beskrivelsen er udarbejdet af overlæge og leder af PABU, Marianne Olsen.