Om uddannelsen

Uddannelse til Fagområdespecialist i palliativ medicin

 Uddannelsen til fagområdespecialist er tiltænkt læger som arbejder med specialiseret palliation. Det er en to årig uddannelse hvor du sideløbende med dit kliniske arbejde med palliation, modtager klinisk vejledning og supervision og  gennemfører en teoretisk kursusrække.- se uddannelsesprogram under Uddannelsens dokumenter og bilag

Hvis du ønsker at opnå godkendelse som fagområdespecialist i Palliativ Medicin skal du opfylde følgende betingelser inden du går i gang med uddannelsen:

  • Du skal have opnået speciallægeanerkendelse i et relevant klinisk speciale.
  • Der er krav om, at du under uddannelsen i to år er ansat på fuld tid i en specialiseret palliativ enhed. Mindst et års fuldtidsbeskæftigelse på et godkendt A niveau uddannelsessted og op til 12 måneders klinisk funktion kan finde sted ved en specialiseret palliativ enhed, der er godkendt som uddannelsesafdeling på B niveau.- se godkendte uddannelses afdelinger under Klinisk uddannelse -fagområdespecialist

Uddannelsen til fagområdespecialist består af 2 dele, en klinisk del og en teoretisk del som skal gennemføres sideløbende over i alt 2 år.

  • Teoretisk uddannelse: Der er mulighed for at vælge mellem flere teoretiske uddannelser. Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) eller tilsvarende dansk uddannelse udgør som udgangspunkt det teoretiske element i uddannelsen til Fagområdespecialist i Palliativ Medicin. Anden teoretisk uddannelse i palliativ medicin på tilsvarende niveau kan også godkendes. – se Teoretisk uddannelse -fagområdespecialist
  • Klinisk uddannelse: Under uddannelsen er der krav om, at du varetager to års klinisk ansættelse på fuld tid i en specialiseret palliativ enhed. Uddannelsesprogram og implementeret brug af logbog skal være en del af ansættelsen – se Uddannelsens dokumenter og bilag. Du skal gennem den kliniske del af uddannelsen have en klinisk vejleder som er godkendt fagområdespecialist i Palliativ Medicin. Du skal selv træffe aftale med en vejleder.- se Godkendte fagområdespecialister

Når du har gennemført teoretisk og klinisk uddannelse og i øvrigt opfylder kravene til fagområdespicialtisk uddannelsen ansøger du om godkendelse her på siden – se Ansøgning til fagområdespecialist i palliativ medicin