Fagområdespecialist uddannelsesudvalg

  • Bodil Abild Jespersen, formand for uddannelsesudvalget, formand for styringskomitéen for NSCPM og underviser på NSCPM
  • Anette Hygum, formand for DSPaM
  • Jesper Isaksen, underviser på NSCPM
  • Dorte Lange Høst, bestyrelsesmedlem af DSPaM