Klinisk uddannelse – fagområdespecialist

Godkendelseskriterier for uddannelsessteder

Godkendelseskriterier for at blive godkendt som uddannelsessted

Kriterier for godkendelse som uddannelsessted til Fagområde specialist i palliativ medicin.

For at en palliativ enhed kan blive godkendt som uddannelsessted skal følgende krav som minimum være opfyldt:

  • Der skal være mindst en fuldtidsansat Fagområdespecialist i palliativ medicin samt en speciallæge med palliativ medicin som hovedbeskæftigelse
  • Enheden skal have en tværfaglig personalesammensætning med minimum fire faggrupper, som har palliativ indsats som deres hovedbeskæftigelse
  • I den lægelige funktion skal man kunne tilse patienter under indlæggelse

Ansøgning om godkendelse som uddannelsessted

Ansøgning skal indeholde følgende:

  • Antallet af speciallæger og om de arbejder fuld tid med palliation
  • Hvor mange fagområdespecialister, der er ansat på uddannelsesstedet
  • Antallet af faggrupper der har palliation som hovedbeskæftigelse
  • Hvilke funktioner enheden har: f.eks: udkørende team, specialiseret sengeafsnit, hospice, tilsyn på andre sygehusafsnit

Ansøgning sendes til DSPaMs sekretariat: gib@dadl.dk