Klinisk uddannelse -fagområdespecialist

Godkendelseskriterier for uddannelsessteder

Godkendelseskriterier for at blive godkendt som uddannelsessted

Kriterier for godkendelse som uddannelsessted til Fagområde specialist i palliativ medicin.

For at en palliativ enhed kan blive godkendt som uddannelsessted skal følgende krav som minimum være opfyldt:

 • Der skal være mindst en fuldtidsansat Fagområdespecialist i palliativ medicin samt en speciallæge med palliativ medicin som hovedbeskæftigelse
 • Enheden skal have en tværfaglig personalesammensætning med minimum fire faggrupper, som har palliativ indsats som deres hovedbeskæftigelse
 • Enheden skal have lægeligt ansvar for minimum fire specialiserede senge
 • Den lægelige funktion skal indebære hjemmebesøg
 • I den lægelige funktion skal man kunne tilse patienter under indlæggelse på sygehusafdelinger

 

Godkendte uddannelsessteder

Følgende steder er godkendt som uddannelsessted:

 • Diakonissestiftelsen – Frederiksberg
 • Regionshospitalet Nordjylland – Hjørring
 • Arresødal Hospice – Frederiksværk
 • Enhed for Lindrende Behandling – Regionshospitalet Horsens
 • Palliativ Enhed – Hvidovre Hospital
 • Palliationsafsnittet i Farsø – Aalborg Universitetssygehus
 • Sankt Lukas Hospice – Hellerup
 • Palliativt Team, Herning – Hospitalsenheden Vest
 • Hospice Søndergård – Måløv
 • Palliativ Enhed – Frederikssund Sygehus
 • Palliativt Team, Onkologisk Afd. – Vejle Sygehus
 • Det Pallitative Team – Regionshospitalet Randers
 • Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital
 • Palliativ Medicinsk Afdeling – Bispebjerg Hospital
 • Det Palliative Team, Klinik for lungesygdomme og kræftsygdomme, Medicinsk Center – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
 • Palliationsenheden Herlev og Gentofte Hospital
 • Team for Lindrende Behandling, Aalborg Universitetshospital, Nørresundby
 • Palliativt Team – Esbjerg Sygehus
 • Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed – Sjællands Universitetshospital
 • Palliativt Team , Onkologisk Afd. R – Odense Universitetshospital

 

Ansøgning om godkendelse som uddannelsessted

Ansøgning skal indeholde følgende:

 • Antallet af speciallæger og om de arbejder fuld tid med palliation
 • Hvor mange fagområdespecialister, der er ansat på uddannelsesstedet
 • Antallet af faggrupper der har palliation som hovedbeskæftigelse
 • Hvilke funktioner enheden har: f.eks: udkørende team, specialiseret sengeafsnit, hospice, tilsyn på andre sygehusafsnit

Ansøgning sendes til DSPaMs sekretariat: gib@dadl.dk