Samlet valgoplæg fra formand, formandskandidat, bestyrelsesmedlem og nye kandidater til generalforsamling den 13. marts 2024

Valgoplæg fra formand Anette Hygum, formandskandidat Emma Helledie, bestyrelsesmedlem Farah Boota og nye kandidater; Merete Paludan og Marie Pank som er på valg til bestyrelsen i DSPaM på generalforsamlingen den 13. marts 2024

Valgoplæg bestyrelsesmedlem for 1 år – Anette Hygum

Kære medlemmer af DSPaM

Jeg har de sidste 6 år været formand for bestyrelsen i DSPaM. Et arbejde der har været spændende og meningsfuldt.

Jeg har fortsat energi på det organisatoriske og politiske arbejde. Jeg brænder for palliation. Det står tydeligt for mig, at vi langt fra er i mål med udbredelse af den palliative tankegang og tilgang når vi taler indsats på tværs af sektorer og diagnoser. Derudover er det forsat vigtigt med fokus på uddannelse og ultimativt palliativ medicin som et lægeligt speciale.

Igennem årene har jeg fået et solidt netværk i den organisatoriske og politiske kontekst, et netværk jeg mener forsat vil kunne bibringe DSPaM værdi.

Derfor har jeg valgt at stille op til bestyrelsen i DSPaM som medlem.

I min dagligdag er jeg ledende overlæge i Enhed for Lindrende Behandling, Sygehus Lillebælt.

Siden 2022 har jeg været medlem af Det Etiske Råd.

Valgoplæg – Formandsposten – Emma Helledie

Kære medlemmer af DSPaM

Jeg har været en del af bestyrelsen siden 2021 – de seneste 2 år som næstformand.

Til hverdag er jeg afdelingslæge ved Enhed for Lindrende Behandling på AUH, med funktion i det udkørende team, på sengeafdelingen og på Hospice Søholm.

Jeg brænder for palliation – for patienterne, deres pårørende, mine kollegaer – og for at skabe større lighed i palliation til alle der har brug for det i Danmark.

Jeg vil arbejde for

  • At DSPaM skal repræsentere læger med interesse i palliation på både basalt og specialiseret niveau
  • At DSPaM skal være med til at understøtte høj faglighed, forskning og udvikling indenfor palliation.
  • At vi i fremtiden bevarer et tæt og meningsfuldt nordisk samarbejde om palliation
  • At vi på sigt skal have et lægeligt speciale i palliativ medicin.
  • At alle selskabets medlemmer får størst mulig mulighed for at deltage og have indflydelse på selskabets arbejde.

Det er min vision at DSPaM skal bidrage til at sikre bedre lindring af alle patienter med alvorlig sygdom i Danmark – på alle niveauer og i alle sektorer.

Jeg har fortsat en enorm lyst til at være en del af initiativrige kræfter i arbejdet med at udbrede palliation i Danmark – derfor stiller jeg op som kandidat til formandsposten i DSPaM.

Valgoplæg bestyrelsesmedlem for 2 år – Farah Boota

Jeg hedder Farah Boota og genopstiller som bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Jeg er 45 år og er ledende overlæge i Palliativt Team, Hvidovre Hospital. Jeg er ved at uddanne mig til fagområdespecialist og bliver snart færdig med den danske teoretiske palliative uddannelse.

Aktuelt er jeg ansvarlig for de sociale medier for DSPaM.  Jeg oprettede vores LinkedIn og Twitter profil i maj 2023 og siden har vi fået godt 280 følgere på LinkedIn. Målet er at brande os selv og synliggøre palliationen. Vi har især været aktive på de sociale medier mht. debatten om aktiv dødshjælp, hvor vi har brugt de sociale medier til at fremme vores budskab.

Herudover har jeg postet om den danske palliative uddannelse og andre relevante nyheder. Jeg håber også i fremtiden at lave oplæg om de forskellige palliative teams/ hospices for at kunne give et billede af hvilket tilbud der i palliation og hvem vi er.

Herudover bruger jeg tid på at undervise om de etniske minoriteter og de udfordringer, vi kan møde i palliationen. Jeg underviser både patienter og borgere og sundhedspersonale.  Målet er at nå ud til endnu flere afdelinger.

Desuden tænker jeg at en kommende bestyrelse skal have fokus på at lave nationale retningslinjer, således at vi kan prøve at ensarte de behandlinger der er mulige, se på visitationskriterier, hvordan vi kan inkludere flere medicinske patienter med livstruende sygdomme. Jeg ønsker at fortsætte i bestyrelsen, således at jeg kan fortsætte med at arbejde med de sociale medier og markedsføre os yderligere.

Valgoplæg bestyrelsesmedlem for 2 år – Merete Paludan

Jeg stiller op til valget til DSPaM’s bestyrelse.

De af selskabets medlemmer, som ikke er spritnye, vil vide at jeg tidligere har taget en tørn som menigt bestyrelsesmedlem og kasserer for selskabet. Da jeg valgte at gå ud af bestyrelsen i 2021, var det alene fordi jeg fik ansættelse i en palliativ enhed, som i forvejen havde et bestyrelsesmedlem. Jeg er nu klar til at give den en ny skalle for selskabet.

Skulle vi ryge i kampvalg, er mit eneste ønske, at vi får valgt de bedste og mest arbejdsomme personer ind i den nye bestyrelse.

Mine mærkesager i bestyrelsen vil være bidrag til

  • at udbrede kendskabet til palliation i befolkningen og i det politiske system
  • at selskabet har en aktiv og tydelig stemme i medierne
  • at selskabet styrker samarbejdsrelationer med relevante lægevidenskabelige søsterselskaber
  • at den specialiserede palliation får de bedst mulige betingelser i sundhedsvæsenet, så vi kan arbejde målrettet og aktivt for o en lige og herunder diagnose-uafhængig adgang til specialiseret palliation o en kvalificeret og reel tværfaglighed i indsatsen

Min baggrund
Jeg er fagområdespecialist i palliativ medicin. Jeg gennemførte Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) i 2013-2015. Jeg blev i 2010 specialist i klinisk onkologi.

Jeg har et bredt kendskab til den specialiserede palliation, idet jeg gennem de seneste 11 år har været ansat i fire forskellige palliative enheder (Aalborg, Randers, Herning og Bispebjerg).

Jeg er ledende overlæge på Palliativ Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, siden 1. juni 2022. Jeg er medlem af Sundhedsfagligt Råd for Palliation i Region Hovedstaden.

Siden 2015 har jeg været medlem af Styregruppen for NSCPM. Jeg har særligt ansvar for kommunikationsundervisningen på kurset. Jeg er desuden involveret i den nye danske

specialistuddannnelse, hvor jeg på det igangværende første hold har haft fornøjelsen og æren af at være delkursusleder på Modul 3 og Modul 5.

Frikøbt og derfor ikke til stede
Når Generalforsamlingen finder sted d. 13. marts, har jeg desværre ikke mulighed for at være fysisk til stede. Jeg arbejder nemlig på Sana / Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i 4 uger frem til medio marts for at bidrage til opbygningen af en palliativ enhed, som skal dække hele Grønland. Jeg håber i skrivende stund, at jeg kan gøre en positiv forskel her – og jeg håber, at jeg kommer hjem med et udvidet perspektiv på behov for palliation og på hvilke måder man kan organisere en palliativ indsats på.

Alt godt og takuss’ (= vi ses senere) fra Merete

Valgoplæg bestyrelsesmedlem for 2 år – Marie Pank

Kære medlemmer af DSPaM

Mit navn er Marie Pank og jeg vil med dette oplæg motivere mit ønske om at opstille til bestyrelsen i DSPaM.

Jeg er afdelingslæge i Team for Lindrende behandling på Aalborg Universitetshospital og har en faglig baggrund som urolog. Jeg er så heldig lige nu at deltage på det første hold af den danske teoretiske uddannelse i palliativ medicin.

Jeg er optaget af hvordan vi kan samarbejde med vores kolleger, der varetager palliation på basalt niveau, i forhold til alle patientgrupper uafhængigt af diagnose. Vi har i de forskellige teams forskellige muligheder og traditioner. En ambition kunne være at arbejde på en model, der på sigt kunne ensarte tilbuddene nationalt.

Fra min tid på sygehusafdelinger husker jeg alt for godt hvordan palliative problemstillinger kunne have trange kår og tabe til produktionskrav. Jeg vil gerne arbejde for at vi som fagområde bliver mere synlige på et tidligere tidspunkt i patienternes sygdomsforløb vel vidende at det også er et spørgsmål om afvejning af de ressourcer der nu engang er til rådighed.

Jeg er ikke i tvivl om at det ville gavne udviklingen af det palliative område hvis vi på sigt blev et lægefagligt speciale. Det ville gavne rekrutteringen til palliationen at kunne tilbyde unge kolleger en regelret speciallægeuddannelse indenfor det område de brænder for, så det ikke er nødvendigt først at blive noget andet- for så måske alligevel at ende der efter endt speciallægeuddannelse. På samme måde ville gavne forskning og udvikling at kunne fastholde yngre kolleger på et tidligere tidspunkt i deres læge liv eller måske endda for nogens vedkommende under medicinstudiet.

Det er mit håb at få lov at arbejde med både ovenstående og meget mere i bestyrelsen i selskabet.