REHPA – Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark

Tak for jeres opbakning og input til kortlægningen af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark 2023. Vi er nu klar med udgivelsen, som beskriver hvordan det ser ud med den basale palliative indsats nu samt i sammenligning til tilsvarende kortlægning tilbage i 2013.

Kortlægningen er vedhæftet her som en pdf-fil, og kan findes på REHPAs hjemmeside her

Hovedkonklusionen på kortlægningen er, at der er prioriteret flere ressourcer til den basale palliative indsats på sygehusene gennem de sidste ti år, men at praksis for hospitalsbaseret basal palliativ indsats overordnet kan beskrives som usystematisk og varieret.

REHPA afholder en temadag i Nyborg d. 1. oktober 2024, hvor resultaterne fra kortlægningen gennemgås og praksiseksempler præsenteres til, hvordan man kan arbejde med basal palliation på sygehuset. Nærmere information om dette følger på REHPAs hjemmeside

Vi takker for jeres opbakning til kortlægningen og håber, at I vil bidrage til at få udbredt og diskuteret resultaterne.