PÅ TVÆRS – 2. Nationale Palliative Kongres, 28.-29. september 2023, Comwell Kolding

I definitionen på palliation understreges tværfagligheden som noget grundlæggende. Skal man lindre total pain kræver det tværfaglighed. Men enhver, der arbejder i feltet, ved, at et sådant samarbejde både er udfordrende og krævende og til tider medfører at nogle faggrupper, ofte læger og sygeplejersker, henviser til andre faggrupper, f.eks fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, præster og musikterapeuter.

Det er i denne sammenhæng interessant, at vi i Danmark har udarbejdet kompetenceprofiler for alle faggrupper i det palliative felt, men vi har ikke har en tværfaglig kompetenceprofil. Sundhedsvæsenet er præget af silotænkning, patienter er blevet til kunder og det lidende menneske kan føle sig overset og overhørt. Kongressen vil sætte fokus på tværfagligt samarbejde: Hvad er det? Hvordan gør man? Hvad er udfordringerne og faldgruberne? Men temaet ”På tværs” handler også om palliation på tværs af landet, det tværsektorielle, på tværs af tid, kultur og historie samt at være på tværs, dvs. ikke passe ind i systemet som patient eller pårørende.

Tilmeldingen er nu åben. Velkommen til en spændende konference.

Program og tilmeldingslink finder du her