Nyt fra formanden og bestyrelsen

På det nyligt afholdte bestyrelsesmøde blev det meste af mødet brugt på at forberede og forfine programmet til årsmødet i maj måned. Vi håber I vil tage godt imod det, der er i hvert fald lagt mange gode kræfter i arbejdet. Vi drøftede også “Tryghedkassen” og der er i bestyrelsen en bekymring i forhold til en række utilsigtede hændelser og mulige konsekvenser heraf. Vi er enige om at kontakte DMCG-PAL der lige nu står som “ejer” af Tryghedskassen.  DMCG-PAL har tidligere rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen vedrørende problematikkerne om uhensigtsmæssig brug af præparaterne i “Tryghedskassen”.

Status på den danske fagområdeuddannelse i palliativ medicin er kort sagt: “ intet nyt”. Vi afventer indkaldelse til møde i det nye kursusudvalg, hvor dels de enkelte regioner er repræsenteret og hvor  DSPaM er repræsenteret ved Dorte Høst og undertegnede. Vi har stadig en forhåbning om en dansk uddannelse i indeværende år. Vi vil holde jer opdateret med nyt på hjemmesiden.

En opdatering som denne I nu sidder og læser vil komme som minimum efter hvert bestyrelsesmøde. Den korte opdatering erstatter de tidligere udsendte nyhedsmail fra formanden.