Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer

Bestyrelsen afholdte 17. maj første konstituerende bestyrelsesmøde. Emma Helledie er således den nye næstformand, Jette Pærregaard og Henrik Anker Nielsen forsætter som henholdsvis sekretær og kasserer. Farah Boota blev naturligvis budt særligt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.
Evalueringen af årsmødet var god og vi glæder os til at se nærmere på alle de input, der er kommet fra jeres side. Der kommer nærmere om dette arbejde i et særskilt opslag.
I forlængelse af årsmødet er der nu nedsat en mindre arbejdsgruppe, der skal se på selskabets vedtægter.
Slutteligt kan jeg glæde alle med, at professor Per Sjøgren har tilbudt forsat at være til rådighed for bestyrelsesarbejde. Det er vi alle glade for.

Pva/Formand Anette Hygum