Nyt fra arbejdsgruppen: DSPaM’s værdier og visioner for det palliative felt

På jubilæumsårsmødet 2022, præsenterede bestyrelsen et ønske om, at DSPaM i stedet for at fastsætte nye konkrete mål for 2025, i stedet skal arbejde frem mod en bredere beskrivelse af DSPaM’s værdier og visioner for det palliative felt. Det mødte stor opbakning fra medlemmerne på årsmødet som i den forbindelse fik lejlighed til at kommentere på bestyrelsens udkast til en dansk version af CSI manifest: An action plan for better palliative care – you matter because you are you. https://csiweb.pos-pal.co.uk/csi-content/uploads/2021/01/Cicely-Saunders-Manifesto-A4-multipage_Jan2021-2.pdf

DSPaM’s medlemmer kan i den videre proces forvente at blive hørt mindst en gang og sandsynligvis flere gange i arbejdet frem mod et samlet dokument der skal repræsentere DSPaM’s værdier og visioner for det palliative felt. Det er en spændende proces hvor intentionen er at alle medlemmer af DSPaM  får mulighed for at blive hørt gennem en tilnærmet delfi-metode og at det endelige dokument derfor kommer til at repræsentere selskabet bredt og kan bruges til at løfte palliation i Danmark.

På årsmødet blev medlemmerne opfordret til at melde sig til arbejdsgruppen for DSPaM’s værdier og visioner for det palliative felt. Gruppen består på nuværende tidspunkt af Kristoffer Marsaa, Per Sjøgren, Mogens Grønvold, Lise Nottelman, Mette Asbjørn Neergaard, Torben Strodl Andersen, Emma Helledie og Tina Bøgelund.

Tina Bøgelund har stillet sig til rådighed for at udføre den store analyse og syntetisering af alle medlemmernes kommentarer i forbindelse med årsmødet. Hun er derfor førsteforfatter på arbejdet.

Alle selskabets medlemmer er fortsat meget velkomne til at melde sig til gruppen. Har du lyst til at deltage i arbejdet fremover, så skriv til Kristoffer Marså, – se kontakt oplysninger under bestyrelsen her på hjemmesiden. Gruppen mødes virtuelt og næste gang er i slutningen af september.