Ny national teoretisk uddannelse i palliativ medicin

Vi har længe ønsket os en national teoretisk uddannelses i palliativ medicin som supplement til Nordic specialist course in palliative medicine, hvor Danmark i en årrække har haft ca 8 pladser hvert andet år. Dette har ikke været tilstrækkelige pladser til at imødekomme det tiltagende store behov for uddannelse i palliativ medicin, der er i Danmark.

Vi kan nu med glæde fortælle, at en dansk teoretisk uddannelse efter en længere proces er meget tæt på at blive en realitet.

Danske regioner har givet grønt lys til etablering af uddannelsen.

Uddannelsesudvalget under DSPaM forventes at få en stor rolle i den videre planlægning.

Læs mere hos Danske Regioner her