Nordic Specialist Course in Palliative Medicine nedlægges!

Sverige har trukket sig fra det nordiske samarbejde, hvilket betyder at det nuværende 10. kursus som afsluttes foråret 2023 vil være det sidste med svensk deltagelse.

Palliativ medicin er et subspeciale i Sverige som udbyder to forskellige nationale kurser i palliativ medicin. I Finland er palliativ medicin et fagområde også med eget nationalt kursus. I Norge er palliativ medicin godkendt som speciale og man håber at stå klar med en speciallægeuddannelse i 2025.

I januar 2023 udbydes det allersidste NSCPM men uden svensk deltagelse. Kurset afsluttes foråret 2025 hvorefter uddannelsen nedlægges. Der har i alt været afholdt 11 kurser i perioden 2003-2025. Det har været godt for Danmark at deltage i det Nordiske samarbejde, hvor især Norge og Sverige har været den drivende kraft. Heldigvis går den danske teoretiske uddannelse snart i luften og erstatter den nordiske.

Bodil Abild Jespersen
Formand for den Nordiske styregruppe