Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer:

DSPaM er repræsenteret i DMCG-PAL og med til at udarbejde kliniske retningslinjer for det palliative område.

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe — for Palliativ Indsats)  er en tværfaglig gruppe stiftet mellem repræsentanter for de faglige selskaber, sammenslutninger og netværk, der virker i det palliative felt.  For kliniske retningslinjer henvises derfor til DMCG-PAL “godkendte retningslinjer