Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. januar 2023, Domus Medica, København

Til alle medlemmer af Dansk Selskab for Palliativ Medicin,

der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Palliativ Medicin den 30. januar 2023 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, kl. 16.00

Valgoplæg fra bestyrelsesmedlemmerne; Henrik Anker Nielsen, Emma Helledie og Dorte Lange Høst ligger på DSPaM’s hjemmeside.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning / Anette Hygum
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
  Uddannelsesudvalget / Bodil Jespersen
  Efteruddannelsesudvalg / Intet nyt at berette
 4. Forslag til sagers behandling
  Der er ingen indkomne forslag
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab / Henrik Anker Nielsen
 6. Valg af bestyrelse
  Formand
  Anette Hygum (valgt 2018, 2020, 2022) – ikke på valg
  Medlemmer
  Jette Pærregaard – (valgt 2018, 2020, 2022) – ikke på valg
  Kristoffer Marså – (valgt 2018, 2020, 2022) – ikke på valg
  Farah Choudary Boota (valgt 2022) – ikke på valg
  Emma Helledie – (valgt 2021) – på valg, genopstiller
  Dorte Lange Høst – (valgt 2021) – på valg, genopstiller
  Henrik Anker Nielsen – (valgt 2021) – på valg, genopstiller
  Associerede medlemmer
  Mogens Grønvold
  Mette Asbjørn Neergaard
  Lise Nottelmann, FYP
  Per Sjøgren – indtrådt i 2022
 7. Valg af revisor
  Revisor Birthe Thørring (valgt 2021) – på valg, genopstiller
 8. Redegørelse for budget / Henrik Anker Nielsen
 9. Fastlæggelse af kontingent
 10. Eventuelt