Indkaldelse til generalforsamling 3. maj 2022, Hotel Munkebjerg, Vejle

Til alle medlemmer af Dansk Selskab for Palliativ Medicin,

der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Palliativ Medicin den 3. maj 2022, Hotel Munkebjerg, Vejle.

Valgoplæg fra DSPaM’s formand Anette Hygum og bestyrelsesmedlemmerne; Kristoffer Marså og Jette Pærregaard, ligger op DSPaM’s hjemmeside.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning / Anette Hygum
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
  Uddannelsesudvalget / Bodil Jespersen
 4. Forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab / Henrik Anker Nielsen
 6. Valg til bestyrelsen Formand
  Anette Hygum (valgt 2018, 2020) – på valg i 2022 – genopstiller

  Medlemmer
  Mette Kelstrup Hallas (valgt 2018,2020) – på valg i 2022 – genopstiller IKKE
  Jette Pærregaard – (valgt 2018, 2020) på valg i 2022 – genopstiller
  Kristoffer Marså – (valgt 2018, 2020) på valg i 2022 – genopstiller
  Emma Helledie – valgt i 2021, ikke på valg
  Dorte Lange Høst – valgt i 2021, ikke på valg
  Henrik Anker Nielsen – valgt i 2021, ikke på valg

  Associerede medlemmer
  Per Sjøgren – udtrådt i 2021
  Mogens Grønvold
  Mette Asbjørn Neergaard – indtrådt i 2021
  Lise Nottelmann, FYP

 1. Valg af revisor
 2. Redegørelse for budget / Henrik Anker Nielsen
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Eventuelt

Pva/ DSPaM’s bestyrelse