Farvel til professor Per Sjøgren i palliativ medicin

Farvel til professor i palliativ medicin

Når professor Per Sjøgren går på pension i 2022, er det et farvel til et 40-årigt langt virke som læge, hvoraf han de sidste 10 år har været professor i Palliativ Medicin i Afdeling for Kræftbehandling. Per Sjøgren har gennem sin forskning forsøgt at udbrede kendskabet til palliativ medicin som nødvendig lindrende behandling.

I mere end 20 år har Per Sjøgren arbejdet med og forsket i palliativ medicin, de seneste 10 år som profesor på Rigshospitalet i enheden Lindrende Smertebehandling. Per Sjøgren blev i 1997, som ung håbefuld overlæge, udpeget til at lave en enhed for palliativ medicin på Bispebjerg Hospital, og han gik til opgaven med den entusiasme og professionalisme, der kendetegner Per Sjøgren. Sammen med den ledende oversygeplejerske fik de oprettede en gennemført enhed i meget smukke omgivelser inspireret af den engelske hospice bevægelse.

Per Sjøgren er oprindeligt speciallæge i anæstesi, og en del af anæstesien er at lindre smerter, derfor blev det en naturlig overgang for Per Sjøgren at bevæge sige ind på palliative område.

– Jeg fik med alderen mere lyst til at se på hele mennesket og fik en oplevelse af, at patienter med kroniske smerter har myriader af symptomer og problemer, der kan lindres. Og så kom den palliative medicin og præsenterede en ny form for holistisk tænkning, siger Per Sjøgren om sit møde med palliativ medicin.

Højt profileret område
I 2001 kom Per Sjøgren til Rigshospitalet i Tværfagligt Smertecenter. Senere etablerede han sammen med professor Henrik Kehlet det palliative afsnit i det, der dengang hed enhed for Akut Smertebehandling og Palliation. Det har ikke været en nem eller lige vej at få palliation etableret i systemet. Området udforede det etablerede system, og der var en skepsis over om det kunne baseres på forskning. Den skepsis har Per Sjøgren gjort en stor indsat for at mane i jorden, hvilket også har resulteret i, at han i 2012 blev professor i palliativ medicin med en stor bevilling fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i ryggen.

-Området er i dag højt profileret og på den politiske agenda. Der er i dag en forventning om at patienter med livstruende sygdomme relativt hurtigt henvises til palliativ behandling.  Og rigsrevisionen har for nyligt rejst kritik af, at der går for lang tid inden patienterne, henvises til specialiseret palliativ behandling, siger Per Sjøgren.

Med tiden har begrebet palliativ medicin bredt sig ud, og i dag handler det ikke udelukkende om terminale kræftpatienter. I dag er det udbredt til alle patienter med livstruende sygdomme, hvad enten de har udsigt til helbredelse eller ej. Den palliative indsats skal basalt set lindre patienter således, at deres livskvalitet forbedres og belastende symptomer som smerter, træthed, kvalme, angst og depression behandles og bringes under kontrol. Den palliative indsats bør sættes ind tidligt i sygdomsforløbet, sideløbende med at patienten får behandling, men bør også sikre en værdig sidste tid for de patienter, som dør af sygdommen. Derfor har Klinik for Lindrende Behandling, ud over læger og sygeplejersker også ansat psykologer, fysioterapeut, præst og socialrådgiver.

Behandling af det hele menneske
– Vi har en holistisk tilgang og som omfatter behandling og pleje af hele mennesket. Det være sig både de fysiske, psykiske, sociale, eksistentielle og spirituelle aspekter i patientens lidelse. Det er alt det, et palliativt team søger at lindre ved at være sammensat af mange fagligheder og være mobilt, således at vi kan være der hvor patienten til enhver tid har behov for at være. Sygdommen er ikke det vigtigste her, men mennesket er det vigtigste, fortæller Per Sjøgren.

I sit arbejde også har han også stor respekt og interesse for de pårørende. Behandlingen er i høj grad en behandling af en familie, som Per Sjøgren ser det. Han understreger, at livskvalitet for patient og pårørende er det vigtigste, i hans måde at anskue lindrende behandling på. Særligt hos de terminale patienter.

– Palliativ medicin er i hastig fremgang overalt i verden og det er det specialiserede niveau der driver udviklingen, så naturligvis er der bomb på vejen når så radikale forandringer i sundhedsvæsenet skal gennemføres i Danmark. Det er dog fortrøstningsfuldt at se at antallet af specialiserede palliative enheder og hospicer fra slutningen af halvfemserne i dag er øget fra 2 til omkring 50. Jeg havde dog gerne set et palliativt speciale blive til virkelighed, mens jeg stadig var aktiv” siger Per Sjøgren.

Om Professor Per Sjøgren

1982 -1983: Læge
1992: Speciallæge i anæstesi
2006-2011: Adjungeret Professor, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 2012-2022-: Professor i palliativ medicin

Yderligere information
Lene Sparsø
Kommunikationskonsulent
lene.sparsoe.thygesen@regionh.dk
Mobil 20203774