DSPaM’s formand Emma Helledie og næstformand Anette Hygum er blevet interviewet af Ugeskrift for Læger omkring vores visionsdokument 2024 ”National strategi for lindring af patienter med livstruende sygdomme”

DSPaM’s formand Emma Helledie og næstformand Anette Hygum er blevet interviewet af Ugeskrift for Læger omkring vores visionsdokument 2024 ”National strategi for lindring af patienter med livstruende sygdomme”

DSPaM: National strategi skal løfte og samle den palliative indsats.

Den palliative indsats bør være en integreret del af hele sundhedsvæsenet på tværs af diagnoser og sektorer og være et tilbud til alle danskere med en livstruende sygdom – uanset alder og uanset om de er patienter på et hospital eller bor i eget hjem eller plejebolig, er indsat i et fængsel eller lever på gaden.

Det mener Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPaM), der i det ny udspil »National strategi for lindring af patienter med livstruende sygdomme« udpeger syv fokusområder for en styrket og sammenhængende, palliativ indsats.

Det er nødvendigt at sætte ind på alle de syv områder, hvis den palliative indsats skal løftes, understreger DSPaM’s formand Emma Helledie og næstformand Anette Hygum, der begge har været involveret i udformningen af strategiudspillet, hvor alle selskabets medlemmer har været inddraget og hørt undervejs.

»Vi ved, at der med forbedrede behandlingsmuligheder bliver mange flere patienter, der kommer til at leve længere med alvorlige sygdomme, og det betyder, at der også bliver flere, der kommer til at leve længere med en mere kompleks symptombyrde. Og også derfor bliver der i fremtiden et endnu større behov for palliativ indsats – også tidligere i sygdomsforløbene«, siger Emma Helledie.

– læs hele artiklen på Ugeskriftets hjemmeside – https://ugeskriftet.dk/nyhed/dspam-national-strategi-skal-lofte-og-samle-den-palliative-indsats