COVID-19

DSPaM kan efter anmodning vælge at gøre COVID-19-materiale tilgængeligt her på hjemmesiden mhp. vidensdeling og inspiration. DSPaM har intet fagligt ansvar for indholdet i de enkelte dokumenter. Bestyrelsen gør medlemmerne opmærksomme på, at det er den enkeltes ansættelsesforhold, der afgør hvilke retningslinjer man primært er forpligtet på at arbejde efter. For langt hovedparten af os vil det være retningslinjer vedtaget på regionalt plan. Retningslinjer udsendt af eller gjort tilgængelige af videnskabelige selskaber må kun anses som vejledende.

COVID ready communication
Professor Tony Back fra Vital Talk – manual til kommunikation om COVID-19 relaterede emner:
https://docs.google.com/document/d/1uSh0FeYdkGgHsZqem552iC0KmXIgaGKohl7SoeY2UXQ/edit

COVID ready communication – dansk version af væsentligste dele af manualen:
Kommunikationsmanual på dansk


Professor Christoph Ostgathe, formand for EAPC, skriver om COVID-19 pandemien:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/20/start-thinking-about-palliative-care-in-times-of-a-pandemic-the-case-of-corona/?fbclid=IwAR3QNM8mdvQWtyI0CUlkFd7fr6aAvW7Rztcmi1_qbKGE-VqXcCiJQfjg8EE


Dr. Danila Valenti, medlem af EAPC´s bestyrelse og palliativ mediciner fra Bologna, skriver om palliativ indsats under COVID-19-krisen:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/22/from-the-front-line-palliative-care-in-bologna-during-the-covid-19-crisis/


COVID-19: Guide til symptomlindring og kommunikation ved læge Stine Clemmensen, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet::
Guide til symptomlindring og samtale med covid-19 patienter_RH