Clinical Practice Guideline om palliation til personer med KOL og lungefibrose

”Den europæiske lungeforening udgiver en Clinical Practice Guideline om palliation til personer med KOL og lungefibrose. I denne er både fokus på definitionen af palliation, pårørende involvering og implementering af palliative indsats.”

Guidelinen kan læses her