Bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde den 13.-14. september

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesseminar inkl. ordinært bestyrelsesmøde den 13. og 14. september.

På bestyrelsesmødet drøftede vi udfasningen af Tryghedskassen. Forløbet har ikke været det mest hensigtsmæssige, hvilket kun kan beklages. Det er tydeligt, at der har været store regionale forskelle i brugen af Tryghedskassen og dermed også hvilke aftryk Tryghedskassens ophør har sat.

Den danske teoretiske uddannelse i palliativ medicin var også et punkt på vores dagsorden. Uddannelsen starter i uge 2, 2023. Der er fundet delkursusledere til de enkelte moduler og der tegner sig nu et billede af en god og spændende uddannelse. Overlæge Dorte Høst fra den palliative enhed på regionshospitalet Gødstrup er hovedkursusleder. Ansøgningsfristen var medio september og der kom 50 ansøgere til uddannelsen. Så flot!  Den 23. september er der møde i Fagudvalget Palliativ Medicin og her bliver de enkelte ansøgere prioriteret efter en regional fordelingsnøgle udstukket af Danske Regioner.

Bestyrelsesseminaret blev også brugt til at lave et foreløbigt program for det kommende årsmøde. Det kommer der mere om senere på året. Årsmødet er planlagt til marts måned 2023 og da vi iflg selskabets vedtægter skal afholde generalforsamling i januar måned bliver der forventeligt indkaldt til generalforsamling i januar 2023.

Pbv
Anette Hygum