Bestyrelsesmøde den 13. april 2023

Bestyrelsen holdt den 13. april konstituerende møde i Vejle. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Anette Hygum; Næstformand Emma Helledie; Lægelig sekretær Jette Pærregaard; Kasserer Henrik Anker Nielsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kristoffer Marså, Dorte Lange Høst og Farah Boota. Farah Boota blev ved mødet udpeget som selskabets SoMe-ansvarlige og er allerede i gang med at få oprettet selskabet som bruger på Twitter og LinkedIn. Mogens Grønvold, Mette Asbjørn Neergaard og Lise Nottelmann (FYP) fortsætter som konstituerede medlemmer af bestyrelsen ligesom æresmedlem, professor Per Sjøgren har møderet ved bestyrelsesmøder.

Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til Jer, der deltog i årsmødet på Hotel Munkebjerg, Vejle. Vi har fået meget fine evalueringer af såvel indhold som lokation.

På den ekstraordinære generalforsamling fremkom der forslag om muligheden for;
– stemmeafgivelse uden fysisk fremmøde
– virtuel afholdelse
– tidsramme for afholdelse af generalforsamlingen
Bestyrelsen har drøftet forslagene og er kommet frem til følgende: I forhold til stemmeafgivelse uden fysisk fremmøde, er dette en relativ omkostningstung procedure, som vi på nuværende tidspunkt ikke har økonomi til. Der er ikke i de øvrige lægevidenskabelige selskaber præcedens for afholdelse af virtuel generalforsamling. og der er ligeledes en del sikkerhedsmæssige udfordringer forbundet hermed. Slutteligt er generalforsamlingen knyttet an til afholdelse af årsmødet, hermed er der en naturlig tidsramme.

Vi drøftede på vores møde de nye Vælg Klogt anbefalinger og mulige arrangementer med “anbefalingerne” som udgangspunkt.

Anette Hygum
Formand for DSPaM