Ann-Dorthe Zwisler nyt associeret medlem af DSPaM’s bestyrelse

Klinisk professor i rehabilitering og palliation,  Ann-Dorthe Zwisler er nyt associeret medlem af DSPaM’s bestyrelse. Dette er kommet i stand efter en rundspørge til de faglige selskaber og afdækning af professorater med palliativ tyngde. At få tilknyttet Ann-Dorthe Zwisler ser vi som en styrkelse af den forskningsmæssige udvikling indenfor palliation.

En stor tak til Ann-Dorthe og tillykke til os.

Med venlig hilsen
Anette Hygum