Udtalelse fra Det Etiske Råd om dødshjælp (2023)

Dansk Selskab for Palliativ for Medicin bakker op om den klare udmelding fra Etisk Råd, hvor et overvældende flertal af Rådet er imod indførelse af aktiv dødshjælp i Danmark. Link til udtalelsen finder du her

Udover den klare udmelding hæfter vi os særligt ved 3 overordnede forhold, som Rådet påpeger er vigtige i debatten:

  1. At man kan modtage den rette livshjælp.
  2. At man ikke for enhver pris skal holdes i live med livsforlængende behandling.
  3. Sikre tilstrækkelig adgang til – og viden om palliativ indsats.

Rådets opmærksomhedspunkter er helt i tråd med vores Visionsdokument – ”National strategi for lindring af patienter med livstruende sygdomme” – som er lige på trapperne.

Du er betydningsfuld, fordi du er dig. Du er vigtig indtil det sidste øjeblik af dit liv – vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig til ikke kun at dø fredeligt, men også til at leve indtil du dør”.

Frit oversat efter Cicely Saunders.